Duurzaamheid - AMG Corporate

Onze duurzame aanpak

AMG streeft naar positieve en tastbare inspanningen ter ondersteuning van onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn door het bedrijf geformuleerd in overeenstemming met zijn financiële doelstellingen, technologische mogelijkheden en onze leidende positie in de wereldwijde metallurgische industrie.

Deze doelstellingen zijn om

te zorgen voor veilige werkomstandigheden voor onze werknemers en verantwoordelijke rentmeesters van het milieu zijn.

te voldoen aan de wettelijke normen of deze overtreffen door ethische bedrijfspraktijken toe te passen.

een gewaardeerd lid te zijn van de lokale economie, gemeenschap en samenleving door bij te dragen aan oplossingen voor enkele van de fundamentele milieugerelateerde en sociale uitdagingen waar de samenleving vandaag de dag voor staat.

industriële activiteiten die bijdragen tot de vermindering van broeikasgassen via de kringloopeconomie of door technologieën te ontwikkelen die onze zakenpartners in staat stellen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het succes van deze inspanningen te kwantificeren.

Op die manier wil AMG haar totale impact op het milieu minimaliseren en tegelijkertijd haar bedrijfsonderdelen stimuleren om door te gaan met innovatieve technologieën die CO2-reductie mogelijk maken.

In het bijzonder streeft AMG naar samenwerking met onze belanghebbenden; behoud van water, energie en ecosystemen; vermindering van alle emissies; minimalisering van afval en ondersteuning van een duurzaam milieu. Het bedrijf probeert de directe en indirecte gevolgen van zijn activiteiten vast te stellen, te meten en te begrijpen en realistische oplossingen te ontwikkelen om die gevolgen te beperken. Daarnaast is AMG lid van het United Nations Global Compact en ondersteunt zij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Meer informatie over de voor AMG relevante SDG’s is hier te vinden.